Responsive image


ร่วมติดตามการลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ (สพป.สุรินทร์ เขต 2)

Responsive image

     วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองศึกษาธิการจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะตรวจราชการ ดร.ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ,นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ,นายวัชรพงษ์ วันดี ศึกษานิเทศก์ และ นางสาวนภาพรรณ ศิรประภากุล นักวิชาการศึกษา ศธจ.สุรินทร์ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ ของ ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8 พร้อมด้วยคณะติดตาม นายเจษฎา เทพศร ผอ.กลุ่มตรวจราชการฯ และ นายเกรียงศักดิ์ อบเทียน เลขานุการ ศธภ.8 ลงตรวจราชการสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   ณ ห้องประชุม รร.อนุบาลรัตนบุรี ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมี ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ,นายสุพิศ อาจเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ,นายสุรสิทธิ์ เครือมั่น, นางเพียงกวี เติมสุข เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สุรินทร์ เขต 2 และคณะผู้บริหาร-ครู รร.อนุบาลชุมพลบุรี,รร.บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา",รร.บ้านนาดี,รร.บ้านหนองเรือ,รร.ชุมชนบ้านซาด,รร.ปทุมมาศวิทยา,รร.บ้านเบิด,รร.บ้านคำผง,รร.บ้านซาต (มงคลวิทยา),และ รร.โนนนารายณ์วิทยา นำเสนอข้อมูลพื้นฐานฯ พร้อมให้การต้อนรับข่าวล่าสุด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 08/07/2564
265 ครั้ง
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 08/07/2564
334 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ " 01/07/2564
1,413 ครั้ง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564 03/06/2564
325 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 31/05/2564
308 ครั้ง


ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
36,244 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
27,347 ครั้ง
-รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 28/05/2564
23,261 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
20,609 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2563 17/07/2563
18,097 ครั้ง