Responsive image


ร่วมติดตามการลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์ ,สพป.สุรินทร์ เขต 3)

Responsive image

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะตรวจราชการ นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ,นายวัชรพงษ์ วันดี ศึกษานิเทศก์ และ นางสาวนภาพรรณ ศิรประภากุล นักวิชาการศึกษา ศธจ.สุรินทร์ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ ของ ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8 พร้อมด้วยคณะติดตาม นายเจษฎา เทพศร ผอ.กลุ่มตรวจราชการฯ และ นายเกรียงศักดิ์ อบเทียน เลขานุการ ศธภ.8 ลงตรวจราชการสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 
ภาคเช้าที่ รร.กาบเชิงวิทยา ซึ่งมีนายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน , นางปติมา กาญจนากาศ รอง สพม.สุรินทร์
,นายชวลิต เจนเจริญ รอง สพม.สุรินทร์, ดร.วัชรา สามาลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.สุรินทร์ และคณะผู้บริหาร-ครู จาก รร.พนมดงรักวิทยา,รร.ศรีณรงค์พิทยาลัย,รร.ชุมพลวิทยาสรรค์,รร.นารายณ์คําผงวิทยา และ รร.สนมวิทยาคาร นำเสนอข้อมูลพื้นฐานฯ พร้อมให้การต้อนรับ

 
ภาคบ่ายที่ รร.บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) ซึ่งมี นายธวัชชัย ไชยสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นายเดชา การรัมย์
รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ,นางนงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สุรินทร์ เขต 3 ,นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
นายปิยะราษฎร์ แก้วสมุทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 และคณะผู้บริหาร-ครู จาก รร.กันทรราม (นุ่นศึกษาคาร)
รร.เจริญราษฏร์วิทยา ,รร.บ้านทนง,รร.บ้านทมอ,รร.โชคนาสาม,รร.บ้านหนองใหญ่,รร.บ้านหนองแวง,รร.บ้านตาโมม,รร.บ้านกระสัง,รร.บ้านตาพราม,รร.บ้านอุโลก,รร.บ้านโคกกลาง,รร.บ้านตาเมียง,รร.บ้านโนนสวรรค์,รร.อนุบาลศรีณรงค์ และ รร.บ้านหนองแวง นำเสนอข้อมูลพื้นฐานฯ พร้อมให้การต้อนรับข่าวล่าสุด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 08/07/2564
265 ครั้ง
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 08/07/2564
334 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ " 01/07/2564
1,412 ครั้ง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564 03/06/2564
325 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 31/05/2564
308 ครั้ง


ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
36,244 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
27,347 ครั้ง
-รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 28/05/2564
23,260 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
20,609 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2563 17/07/2563
18,097 ครั้ง