Responsive image

แบบรายงาน COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ


แบบรายงาน COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
โดยความเห็นชอบของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษา

จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาให้ข้อมูลตามความเป็นจริง *เพื่อนำไปจัดทำรายงานผลในภาพรวมต่อไป

แบบรายงาน COVID – 19 สำหรับสถานศึกษา
http://covid.moe.go.th/survey/1/

 
เว็บไซต์เข้าดูข้อมูลทั่วไปของ COVID – 19 สำหรับสถานศึกษาและส่วนกลาง
http://www.covid.moe.go.th/app/sumprovince.php


แบบรายงาน COVID – 19 สำหรับ admin ศธ.
http://covid.moe.go.th/login/
 
แบบรายงาน COVID – 19 สำหรับ admin ศธจ.
http://www.covid.moe.go.th/app/login.php ข่าวล่าสุด

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 15/01/2564
36 ครั้ง
...ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 07/01/2564
74 ครั้ง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 05/01/2564
140 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 25/12/2563
199 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 23/12/2563
1,287 ครั้ง


ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
35,591 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
26,946 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
20,352 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2563 17/07/2563
16,580 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
13,931 ครั้ง