Responsive image

แบบรายงาน COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ


แบบรายงาน COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
โดยความเห็นชอบของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษา

จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาให้ข้อมูลตามความเป็นจริง *เพื่อนำไปจัดทำรายงานผลในภาพรวมต่อไป

แบบรายงาน COVID – 19 สำหรับสถานศึกษา
http://covid.moe.go.th/survey/1/

 
เว็บไซต์เข้าดูข้อมูลทั่วไปของ COVID – 19 สำหรับสถานศึกษาและส่วนกลาง
http://www.covid.moe.go.th/app/sumprovince.php


แบบรายงาน COVID – 19 สำหรับ admin ศธ.
http://covid.moe.go.th/login/
 
แบบรายงาน COVID – 19 สำหรับ admin ศธจ.
http://www.covid.moe.go.th/app/login.php ข่าวล่าสุด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 08/07/2564
262 ครั้ง
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 08/07/2564
334 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ " 01/07/2564
1,396 ครั้ง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564 03/06/2564
323 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 31/05/2564
307 ครั้ง


ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
36,244 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
27,347 ครั้ง
-รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 28/05/2564
23,240 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
20,608 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2563 17/07/2563
18,095 ครั้ง