Responsive image

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561


ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร วันที่ลงข้อมูล ดาวน์โหลด
202006300728_885971.pdf 30/06/2563 ดาวน์โหลด

ข่าวล่าสุด

ประกาศ กศจ.สุรินทร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 07/08/2563
5,201 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 05/08/2563
4,057 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. ให้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 03/08/2563
438 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายรับโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.และรับโอนพนักงาน/ข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรา 38 ค.(2) 03/08/2563
450 ครั้ง
ประกาศ การคัดเลือกรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Base Practices) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์ประจำปี พ.ศ.2563 30/07/2563
143 ครั้ง


ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
34,772 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
26,654 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
20,012 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2563 17/07/2563
15,369 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
13,403 ครั้ง