Responsive image

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษา


ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษา

Responsive imageวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางวิลาวัลย์ จุดโต ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
33,176 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
26,179 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
19,769 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
12,895 ครั้ง
กศจ.สุรินทร์ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 25/10/2561
11,623 ครั้ง