Responsive image

ประชุมกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน( RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562


ประชุมกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน( RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562

Responsive imageวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายประยงค์ เครือแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานในการเปิดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน( RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวาณิชย์นุกูล ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์สอบของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ โดยในปีนี้จะดำเนินการประเมินรวม 6 สนามสอบคือ ร.ร.วาณิชย์นุกูล ร.ร.สุรินทรศึกษา ร.ร.อนุบาลทองอุ่น ร.ร.แงงกวง ร.ร.พระกุมารสุรินทร์ และ ร.ร.บวรธรรมประยุตวิทยา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศผลการประเมินในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
33,176 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
26,179 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
19,769 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
12,895 ครั้ง
กศจ.สุรินทร์ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 25/10/2561
11,623 ครั้ง