Responsive image

ประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


ประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

Responsive imageวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. นางวิมลมาลย์  รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต ผู้แทนจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนจากสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการจากนายเฉลิมชนม์  แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ตามนโยบายเฉพาะด้าน(Agenda Based)และนโยบายการใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการสร้างอาชีพและ Big Data ณ ห้องประชุมประทายสมันต์ สำนักงาน กศน.สุรินทร์ โดยในตอนบ่ายได้ลงพื้นที่ดูงานการสร้างอาชีพที่อำเภอเขวาสินรินทร์
ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
33,178 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
26,179 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
19,770 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
12,896 ครั้ง
กศจ.สุรินทร์ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 25/10/2561
11,625 ครั้ง