Responsive image


สอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา ภาค ก

Responsive image

วันที่ 19 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยดำเนินการสอบ ภาค ก (ความรู้ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่) กำหนดการคัดเลือกระหว่าง เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จำนวนผู้มีสิทธิ้เข้ารับการคัดเลือก 471 คน เข้ารับการคัดเลือก 471 คน จำนวนผู้เข้ารับการคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ 100 ในการดำเนินการคัดเลือกวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ระหว่างดำเนินการคัดเลือกมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ท่าน ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 14 จำนวน 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ.สุรินทร์ ด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ท่าน โดยมี นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประธานกรรมการอำนวยการคัดเลือก และนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประธานสนามสอบคัดเลือก ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ ได้รับการอำนวยความสะดวกจากผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะครูและลูกจ้าง เป็นอย่างดียิ่งข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
31,555 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
25,931 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
19,568 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
12,360 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 27/08/2561
8,595 ครั้ง