Responsive image

ภารกิจของหน่วยงาน


ออกตรวจสถานบริการ เพื่อป้องปรามการกระทำผิด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

Responsive image

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ข้าพเจ้านางอรุณศรี พันธุ์ศักดานนท์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ บูรณาการร่วมกับปกครองจังหวัดสุรินทร์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสถานบริการ เพื่อป้องปรามการกระทำผิด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยการตรวจแบ่งออกเป็น 3 สาย นำโดย ท่านรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายนิวัติ น้อยผาง ซึ่ง ในการบูรณาการการออกตรวจทั้งนี้ ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ให้สถานบริการช่วยเหลือดูแลนักเรียนนักศึกษา ไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสม/แนะนำให้รู้จักหน่วยงาน/บทบาทหน้าที่ภารกิจของศูนย์เสมารักษ์/แนะนำสายด่วน 1579 สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแจ้งเหตุ เมื่อพบการกระทำผิด หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมในนักเรียนและนักศึกษา/คุ้มครองส่งเสริม ความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา ซึ่งทางผู้ประกอบการสถานบริการต่างๆก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร วันที่ลงข้อมูล ดาวน์โหลด
201901040409_708021.jpg 04/01/2562 ดาวน์โหลด

ข่าวล่าสุด

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ 17/10/2562
26 ครั้ง
แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 07/10/2562
62 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 07/10/2562
25 ครั้ง
เรียกรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 02/10/2562
733 ครั้ง
ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 30/09/2562
175 ครั้ง


ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
32,304 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
26,013 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
19,661 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
12,590 ครั้ง
กศจ.สุรินทร์ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 25/10/2561
9,147 ครั้ง