Responsive image

ภารกิจของหน่วยงาน


การประชุม อกศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 11/2561

Responsive image

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์(อกศจ.สุรินทร์) ได้มีประชุมครั้งที่ 11/2561 ที่ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ เป็นประธานกรรมการ และมี นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์(กศจ.สุรินทร์)


ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร วันที่ลงข้อมูล ดาวน์โหลด
201811150942_528571.jpg 15/11/2561 ดาวน์โหลด
201811150934_734131.jpg 15/11/2561 ดาวน์โหลด

ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
31,556 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
25,932 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
19,568 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
12,360 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 27/08/2561
8,595 ครั้ง