Responsive image

ภารกิจของหน่วยงาน


การประชุมชี้แจงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561”

Responsive image

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561” ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุรินทร์ในการติดตามและประเมินผลกิจกรรมภายในงาน เพื่อความก้าวหน้าในผลการดำเนินกิจกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางดวงตา โนวาเชค คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ส่งนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์, สาขาสถิติประยุกต์และสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน มาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลกิจกรรม ดังนี้
วันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมภายในงานช้างแฟร์ บริเวณโดยรอบสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ในช่วงเช้า กิจกรรมเลี้ยงอาหารช้าง และในช่วงเย็นงานแสดงแสง สี เสียง ปราสาทศีขรภูมิ ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ในช่วงเช้า งานแสดงแสง สี เสียง ปราสาทศีขรภูมิ และในช่วงเย็นกิจกรรมงานแสดงช้าง ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์


ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร วันที่ลงข้อมูล ดาวน์โหลด
201811140809_418621.jpg 14/11/2561 ดาวน์โหลด

ข่าวล่าสุด

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ 17/10/2562
26 ครั้ง
แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 07/10/2562
62 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 07/10/2562
25 ครั้ง
เรียกรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 02/10/2562
733 ครั้ง
ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 30/09/2562
174 ครั้ง


ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
32,303 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
26,013 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
19,660 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
12,589 ครั้ง
กศจ.สุรินทร์ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 25/10/2561
9,146 ครั้ง