Responsive image

ภารกิจของหน่วยงาน


ศธจ.สุรินทร์ เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ และครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

Responsive image


 


     วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จำนวน 116 อัตรา และครูผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 52 อัตรา


     ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


     ในโอกาสนี้ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้พบปะ ให้โอวาท และให้กำลังใจครูบรรจุใหม่     โดยขอให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นครูที่สมบูรณ์ สามารถพัฒนาเด็กให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ขอให้ครูมีอุดมการณ์สานฝันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีกำลังกายที่เข้มเข็ง กำลังใจที่ดี เป็นแม่แบบของครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นที่รักและมีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการยิ่งขึ้นไป

ภาพกิจกรรมสามารถติดตามได้ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/SiW7Nwนายชัดเจน  ณรัตน์คณาสิริ : ถ่ายภาพ
นางสาวทิพยฉัตร ฉัตรทอง : ข่าว


ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
31,570 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
25,932 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
19,569 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
12,366 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 27/08/2561
8,597 ครั้ง