Responsive image

ข่าวประกาศ


ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและวางพานพุ่มถวายราชสักการะงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Responsive image

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ ในนามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สพม.เขต ๓๓, สพป.สุรินทร์ เขต ๑, ๒, ๓ และโรงเรียนสิรินธรจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลูกฝังให้เยาวชนมีเจตคติที่ดี ตลอดจนเห็นความสำคัญและความจำเป็นของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ โดยจัดขึ้น ณ โดม โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ มีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิด วางพานพุ่มดอกไม้ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการ นิทรรศการศูนย์อาเซียน ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/เอกชน ตลอดจนผู้มีเกียรติ และนักเรียนร่วมงานจำนวนมากข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
31,214 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
25,888 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
19,522 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
12,132 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 27/08/2561
8,524 ครั้ง