Responsive image

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน


ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา : ต้นกล้า Smart Trainer Team”

Responsive image

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ  ส่งครูโรงเรียนละ 2 คน เข้าร่วมการอบรม ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม : opec.go.th/webopecข่าวล่าสุด

รายงานงบทดลองประจำปี 2563 (งวดที่ 1-16) 27/10/2563
15 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 19/10/2563
3,391 ครั้ง
การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 15/10/2563
147 ครั้ง
การคัดเลือกครูเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) จังหวัดสุรินทร์ (ขยายระยะเวลาเสนอชื่อ) 14/10/2563
112 ครั้ง
ครม.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 4 ราย 08/09/2563
88 ครั้ง


ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
35,425 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
26,851 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
20,289 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2563 17/07/2563
16,310 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
13,796 ครั้ง