Responsive image


การรับสมัครครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ศธจ.สุรินทร์ ในวันที่ ๔ ของการรับสมัครเนืองแน่นกว่าปกติ

Responsive image

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสัตตบรรณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นเลขานุการ กศจ. ได้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๑


ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่ ๔ ของการรับสมัคร จำนวน ๒๔ วิชาเอก รับจำนวน ๑๑๖ อัตรา มีผู้มาสมัครหนาแน่นกว่าปกติ เนื่องจากเป็นวันเสาร์ โดยมีผู้สมัคร จำนวน ๒,๒๒๔ ราย เมื่อเทียบกับในวันแรก ๑,๘๐๑ ราย วันที่สอง ๑,๑๐๔ ราย และวันที่ ๓ ๙๔๓ ราย รวมทั้ง ๔ วัน มีผู้มาสมัครรวมทั้งสิ้น ๖,๐๗๒ ราย


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการรับสมัคร ไปจนถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ได้จากประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ที่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  http://www.web.surinpeo.go.th/ หรือที่เฟชบุค ศธจ.สุรินทร์ https://www.facebook.com/surinpeo/


ในโอกาสนี้ ได้มีประกาศเพิ่มเติมในสาขาวิชา ขาดแคลน 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ การเงินและบัญชี ภาษาจีน ดนตรีศึกษา และดนตรีสากล ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในการสมัครสอบ


วันเพ็ญ โสกรรณิตย์ : ที่มา/แหล่งข่าว
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ


ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
31,212 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
25,887 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
19,520 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
12,131 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 27/08/2561
8,522 ครั้ง