Responsive image

ภารกิจของหน่วยงาน


การรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ศธจ.สุรินทร์ ในวันที่สอง

Responsive image

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. เป็นวันที่สอง ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์


โดยในภาคเช้า เมื่อเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ พร้อมด้วยคณะ ได้ให้เกียรติไปตรวจเยี่ยมสนามรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย และในภาคบ่ายเวลาประมาณ ๑๓.๐๕ น. ได้รับเกียรติจากนายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ ประธาน อกศจ.สุรินทร์ ด้านการบริหารงานบุคคล และ พลตรีศักดิ์ชัย ทองนุ่ม อกศจ.สุรินทร์ ได้ให้เกียรติไปตรวจเยี่ยมสนามรับสมัครสอบแข่งขันเช่นเดียวกัน โดยมี นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายวุฒิไกร สมเป็น รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๑ และนายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผอ.โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ให้การต้อนรับ
ซึ่งในวันนี้ (๑๙ ก.ค.๖๑) มีผู้มายื่นใบสมัครสอบครูผู้ช่วยฯ จำนวน ๑,๑๐๔ ราย รวมกับวันแรก (๑๘ ก.ค.๖๑) จำนวน ๑,๘๐๑ ราย สรุปมีผู้มายื่นใบสมัครทั้งสองวัน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๐๕ ราย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้


ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าวข่าวล่าสุด

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ 17/10/2562
26 ครั้ง
แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 07/10/2562
62 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 07/10/2562
25 ครั้ง
เรียกรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 02/10/2562
733 ครั้ง
ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 30/09/2562
175 ครั้ง


ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
32,304 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
26,013 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
19,661 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
12,590 ครั้ง
กศจ.สุรินทร์ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 25/10/2561
9,147 ครั้ง