Responsive image

ภารกิจของหน่วยงาน


การรับสมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ศธจ.สุรินทร์ วันแรก

Responsive image

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๔ วิชาเอก ๑๑๖ อัตรา โดยกำหนดการรับสมัครในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑


วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ที่โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. เป็นวันแรก บรรยากาศเนืองแน่น โดยมีผู้มายื่นใบสมัคร รวมทั้งสิ้น ๑,๘๖๗ ราย บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ในโอกาสนี้ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจผู้มาสมัครสอบและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยมีนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการสอบ เปิดเผยว่า ศธจ.สุรินทร์มีนโยบายดำเนินการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักนิติธรรม ความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อบุคคลและหรือกลุ่มบุคคลใดที่อ้างว่าจะช่วยเหลือท่านได้ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ ถ้าหากพบเบาะแส สามารถแจ้งได้ทันทีที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อนี้


๑. ๐๘๑-๘๗๖-๒๙๕๗ นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
๒. ๐๖๑-๔๑๒-๙๓๖๕ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
๓. ๐๖๑-๔๒๑-๔๑๓๑ นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
๔. ๐๙๔-๕๔๒-๔๒๘๘ นางวันเพ็ญ โสกรรณิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
31,570 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
25,932 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
19,569 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
12,366 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 27/08/2561
8,597 ครั้ง