Responsive image

ประชุม : จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในระดับจังหวัด


ประชุม : จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในระดับจังหวัด

Responsive image

         วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดประชุม เรื่อง ผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวดและการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2561 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในจังหวัดสุรินทร์  ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ภาพ / ข่าว : กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด ฯ ศธจ.สุรินทร์ข่าวยอดนิยม

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 06/09/2561
32,540 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 12/07/2561
26,049 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 01/08/2561
19,687 ครั้ง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) 17/10/2561
12,684 ครั้ง
กศจ.สุรินทร์ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 25/10/2561
9,889 ครั้ง