Responsive image

ข่าวประกาศ


ข่าวประกาศ

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 - 10/2562

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 - 10/2562

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ


รายละเอียด

ข่าวประกาศ

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายละเอียด

กศจ.สุรินทร์ สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ด้านล่าง.....

รายละเอียด

คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม
ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 
ดูรายละเอียดตามลิงค์

http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/03/3304/


ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินได้ที่หน้าเว็บคุรุสภา เพียงใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
#คลิกตามลิงค์ http://www.ksp.or.th/service/pv.php


รายละเอียด

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562


รายละเอียด

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบข้อเขียนมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบข้อเขียนมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

ประกาศผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ

ประกาศผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

กศจ.สุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

   กศจ.สุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์...

  Link1 : https://goo.gl/bY6ogR

  Link2 : https://drive.google.com/drive/folders/14GQPW3FIijHyR1lZ8bL7es6S7jtIGbwQ?usp=sharing

รายละเอียด

แก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้างนักจัดการงานทั่วไป

แก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้างนักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

แก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้าง พนักงานขับรถยนต์และพนักงานรักษาความปลอดภัย

แก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้าง พนักงานขับรถยนต์และพนักงานรักษาความปลอดภัย

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานราชการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานราชการ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ประกาศ กศจ.สุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

ประกาศ กศจ.สุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

รายละเอียด

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2561

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

กศจ.สุรินทร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือก

กศจ.สุรินทร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือก "ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ." ปี พ.ศ.2561

รายละเอียด

แจ้งผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 จังหวัดสุรินทร์


รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding)

รายละเอียด