Responsive image

ข่าวประกาศ


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียด

-โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2564

...วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( S.A.T.C ) รุ่นที่ 1/2564

http://gg.gg/okzpw

 

...วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( S.S.A.T.C ) รุ่นที่ 1/2564

http://gg.gg/okzq0


รายละเอียด

คุรุสภาปรับรูปแบบ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ)

            สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดรูปแบบการออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นรูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ซึ่งเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ “KSP School” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยสถานศึกษาที่ยื่นคำขอสามารถดำเนินการทุกขั้นตอนผ่านระบบ “KSP School” ตั้งแต่การยื่นคำขอ การตรวจสอบสถานะคำขอ รวมทั้งสามารถพิมพ์หนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอการจัดพิมพ์และจัดส่งจากคุรุสภา

           ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เพื่อมิให้ผู้ถือหนังสืออนุญาตฯ ประสบปัญหาในการนำเอกสารไปใช้หรืออ้างอิงในการติดต่อหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชน คุรุสภาจึงได้ปรับรูปแบบการออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เป็นรูปแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ โดยคำขอที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป จะสามารถพิมพ์หนังสืออนุญาตฯ แบบใหม่ได้ ผ่านทางระบบ KSP School สำหรับหนังสืออนุญาตฯ แบบเดิมยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ หรือย้ายสถานศึกษา

          สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครใช้ระบบ KSP School เพื่อขอหนังสืออนุญาตฯ สามารถสมัครได้ https://school.ksp.or.th โดยศึกษาวิธีการสมัครสมาชิกและการเข้าใช้งานระบบจากเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th เมนู “บริการประชาชน”หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2304 9899 กด 2

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/11/24670/


รายละเอียด

ประกาศ กศจ.สุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ข้อควรรู้ คำถามยอดฮิต

จากข้อคำถาม
1.รบกวนสอบถามคะประกาศผลย้ายเมื่อไหร่คะ
2.พิจารณาเรื่องย้ายจะประกาศหรือยังคะ
ตอบ. ได้ดำเนินการออกคำสั่งแจ้งทุกเขตแล้ว(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 2563)

ขั้นตอนการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยโดยสังเขป

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้ง สพป./สพม.สำรวจตำแหน่งว่าง สาขาวิชา/ทาง/วิชาเอก ที่จะขอรับการบรรจุ
2.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
3.เสนอ  อนุ กศจ.และเสนอต่อ กศจ. เพื่อขออนุมัติในการเรียกบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
4.กศจ.พิจารณาอนุมัติ
5.จัดทำหนังสือเรียกรายงานตัวเป็นรายบุคคลพร้อมให้เตรียมเอกสารหลักฐานมาในวันรายงานตัว
6.กำหนดระยะเวลาเรียกรายงานตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 10 วันนับตั้งแต่วันประทับตราไปรษณีย์ลงทะเบียนต้นทาง
7.หากมีผู้สละสิทธิ์ในสาขาวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกใด ให้เรียกลำดับถัดไปจนกว่าจะครบจำนวนที่ได้รับการอนุมัติให้บรรจุแต่งตั้ง


รายละเอียด

ข่าวประกาศ

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 - 10/2562

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 - 10/2562

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ


รายละเอียด

ข่าวประกาศ

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายละเอียด

กศจ.สุรินทร์ สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ด้านล่าง.....

รายละเอียด

คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม
ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 
ดูรายละเอียดตามลิงค์

http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/03/3304/


ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินได้ที่หน้าเว็บคุรุสภา เพียงใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
#คลิกตามลิงค์ http://www.ksp.or.th/service/pv.php


รายละเอียด

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562


รายละเอียด

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบข้อเขียนมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบข้อเขียนมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

ประกาศผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ

ประกาศผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

กศจ.สุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

   กศจ.สุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์...

  Link1 : https://goo.gl/bY6ogR

  Link2 : https://drive.google.com/drive/folders/14GQPW3FIijHyR1lZ8bL7es6S7jtIGbwQ?usp=sharing

รายละเอียด

แก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้างนักจัดการงานทั่วไป

แก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้างนักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

แก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้าง พนักงานขับรถยนต์และพนักงานรักษาความปลอดภัย

แก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้าง พนักงานขับรถยนต์และพนักงานรักษาความปลอดภัย

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานราชการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานราชการ

รายละเอียด