Responsive image

ข่าวประกาศ


การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562


รายละเอียด

คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม
ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 
ดูรายละเอียดตามลิงค์

http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/03/3304/


ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินได้ที่หน้าเว็บคุรุสภา เพียงใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
#คลิกตามลิงค์ http://www.ksp.or.th/service/pv.php


รายละเอียด

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบข้อเขียนมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบข้อเขียนมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

ประกาศผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ

ประกาศผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

กศจ.สุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

   กศจ.สุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์...

  Link1 : https://goo.gl/bY6ogR

  Link2 : https://drive.google.com/drive/folders/14GQPW3FIijHyR1lZ8bL7es6S7jtIGbwQ?usp=sharing

รายละเอียด

แก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้างนักจัดการงานทั่วไป

แก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้างนักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

แก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้าง พนักงานขับรถยนต์และพนักงานรักษาความปลอดภัย

แก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้าง พนักงานขับรถยนต์และพนักงานรักษาความปลอดภัย

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานราชการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานราชการ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ประกาศ กศจ.สุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

ประกาศ กศจ.สุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

รายละเอียด

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2561

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

กศจ.สุรินทร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือก

กศจ.สุรินทร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือก "ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ." ปี พ.ศ.2561

รายละเอียด

แจ้งผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 จังหวัดสุรินทร์


รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding)

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

     

     ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
     เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

      เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559


รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ชุดที่ 9

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ชุดที่ 9 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

รายละเอียด

กศจ.สุรินทร์ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

          ด้วย ศธจ.สุรินทร์ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ได้สั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา ดังนี้
               1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีปกติ จำนวน 94 ราย
               2. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ จำนวน 1 ราย
               3. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีปกติ จำนวน 8 ราย

รายละเอียด