Responsive image

ข่าวประกาศ


ข่าวประกาศ

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินเปลี่ยนตำแหน่งการย้ายและการโอนข้าราชการมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)


รายละเอียด

ข่าวประกาศ

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม)


รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย) ระดับจังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามลิงค์ https://goo.gl/Ps8XJT

รายละเอียด

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ http://gg.gg/btpag

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://gg.gg/btavr

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี 1/2561


รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและวางพานพุ่มถวายราชสักการะงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ ในนามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สพม.เขต ๓๓, สพป.สุรินทร์ เขต ๑, ๒, ๓ และโรงเรียนสิรินธรจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลูกฝังให้เยาวชนมีเจตคติที่ดี ตลอดจนเห็นความสำคัญและความจำเป็นของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ โดยจัดขึ้น ณ โดม โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ มีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิด วางพานพุ่มดอกไม้ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการ นิทรรศการศูนย์อาเซียน ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/เอกชน ตลอดจนผู้มีเกียรติ และนักเรียนร่วมงานจำนวนมาก

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสุรินทร์) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน ประชุมพิจารณาประเด็นการจัดทำคำของบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์จังหวัด และพิจารณางานประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ภายในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์แห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยพิจารณารายละเอียดในยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มศักยภาพด้านการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบริการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคง

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ประกาศผลการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ลิงค์สำรอง 24 วิชาเอก

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์)

        ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

ติดตามได้ที่ลิงก์ http://gg.gg/bimi5

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561

คำสั่ง กศจ.สุรินทร์ ที่ 15/2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ลิงค์สำรอง : ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ และกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

รายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ สพม.33


รายละเอียด

สถิติการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2561

กศจ.สุรินทร์
สรุปยอดการรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 19-24 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 8,324 คน
เว็บไซต์ http://www.web.surinpeo.go.th/
เฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/surinpeo

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

สถิติ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2561


รายละเอียด

หนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

หนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
(สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ขั้นตอนการดำเนินงาน
      1.ข้าราชการครูที่มีความประสงค์สมัครสอบทำบันทึกข้อความขออนุญาติผู้อำนวยการโรงเรียน
      2.โรงเรียนส่งหนังสือ ต่อไปยัง สพท. ต้นสังกัด
      3.สพท. ต้นสังกัด ส่งหนังสือมายัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลด

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

แก้ไขประกาศและบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

แก้ไขประกาศและบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด

รายละเอียด

ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561  ลิงค์ดาวน์โหลด

รายละเอียด

การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑

          มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำโครงงานส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาค  ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ใน ๖ ประเภทโครงงาน คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม  ๓ ระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับประถมศึกษา  สามารถสมัครได้ที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
ระดับมัธยมศึกษา  สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
          และขอเชิญชมการประกวดรอบสุดท้าย ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักเรียนและผู้ที่สนใจจะเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อเข้าประกวดในระดับภาค ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๒
โทร ๐๔๔-๒๕๒๐๙๐ หรือ ๐๘๙-๖๒๒๑๙๐๙  โดยสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่
WWW.facebook.com/ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่สอง  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายละเอียด

คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงงานทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  และได้จัดส่งคู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
รายละเอียด