Responsive image

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ


แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C) รุ่นที่ 1/2564

ตามที่ ศธจ.สุรินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C) รุ่นที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 8-15 เมษายน 2564 ณ ค่ายไพรวิจิตร ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ นั้น เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว ตรงกับวันหยุดราชการ ตามมติ ครม. จึงขอเลื่อนการจัดโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นระหว่างวันที่ 15-21 เมษายน 2564

ติดต่อสอบถามได้ที่ 08-1967-4865 (ศน.นิวัติ)

รายละเอียดโครงการ : http://gg.gg/ot73a


รายละเอียด

ศธจ.สุรินทร์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
1.หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก <Link>
 
2.ใบคะแนนโรงเรียนฯ <Link>
 
3.ใบสมัคร <Link>
 

รายละเอียด

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2564

 

1.ระเบียบยุวกาชาดดีเด่น <Link>
 
2.ประกาศ สกก. <Link>
 
3.ขั้นตอนการส่งผลงาน <Link>
 
4.แบบพิจารณาคุณสมบัติ <Link>
 
5.แบบเสนอผลงาน <Link>
 
6.เกณฑ์การประเมิน <Link>
 


รายละเอียด

เชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดที่สนใจ ส่งใบสมัครและผลงานร่วมกิจกรรม การคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการคัดเลือก “สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค” ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแบ่งผลงานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทระดับประถมศึกษา และประเภทระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาของท่านพร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่ของท่าน เพื่อเสนอผลงานสมัครเข้ารับคัดเลือก “สถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดส่งใบสมัครการส่งผลงานและเอกสารรายละเอียดประกอบตามรูปแบบหรือกรอบการนำเสนอที่กำหนดไปยังกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้) ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน : reo13.moe.go.th ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง http://www.reo13.moe.go.th/index.php/2020-01-14-09-22-19/94-2020-08-08-14-38-18


รายละเอียด

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

คู่มือ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา

#ศธจ.สุรินทร์ เผยแพร่เอกสาร "คู่มือ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา"
ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ


...ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://gg.gg/surinpeo-scout_2562

รายละเอียด

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

 

รายละเอียด

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

ประชุม : จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในระดับจังหวัด

         วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดประชุม เรื่อง ผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวดและการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2561 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในจังหวัดสุรินทร์  ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


ภาพ / ข่าว : กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด ฯ ศธจ.สุรินทร์

รายละเอียด

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญหน่วยงาน สถานศึกษา สโมสร  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  และแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ  ณ สนามศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาติ  กรุงเทพฯ   

          หากสนใจเข้าร่วมงานกรุณาแจ้งความจำนง ไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ผู้ร่วมงานจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติในการนี้ด้วย  รายละเอียดคลิกลิงค์  https://goo.gl/nT9oVg

รายละเอียด

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

        สมาคมลูกเสือสมุทรปราการ แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลาการทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การผึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) ระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์" อำเภอเมือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยส่งใบสมัครได้ที่สมาคมลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ    รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

ติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เขต2 และเขต3 ได้รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ของทุกโรงเรียนในสังกัด ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในหนังสือ  ส่งกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 

(แบบรายงานของมหาดไทย http://www.ppb.moi.go.th/midev08/?catalogy=news&id=452&flag= )

รายละเอียด

1