Responsive image

กลุ่มบริหารงานบุคคล


กลุ่มบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางกรศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community:PLC) ประจำปี 2563


รายละเอียด

เรียกรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 5 (เรียกเพิ่มเติมแทนผู้สละสิทธิ์)

กศจ.สุรินทร์ เรียกรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 5 (เรียกเพิ่มเติมแทนผู้สละสิทธิ์)

*ดาวโหลดเอกสารได้ที่ด้านล่าง


รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรียกรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 5) (เพิ่มเติม)

กศจ.สุรินทร์ เรียกรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 5) (เพิ่มเติม)


*ดาวโหลดเอกสารได้ที่ด้านล่าง

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 "ระดับดีเด่น" และ "ระดับดี"

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
"ระดับดีเด่น" และ "ระดับดี"

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลขอลคุรุสภา ประจำปี 2562

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลขอลคุรุสภา ประจำปี 2562

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรียกรายงานตัวเพื่อเข้าการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 5)

เรียกรายงานตัวเพื่อเข้าการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 5)


สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรียกรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่าง

รายละเอียด

ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562
ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถโหลดเอกสารได้ที่ด้านล่าง


รายละเอียด

ผลคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่าง

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คุรุสภาจังหวัดสุรินทร์ประกาศรางวัลครูผู้สอนดีเด่นและผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

(คลิกอ่านและดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร)

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เรียกบรรจุและแต่งตั่งครูผู้ช่วย แทนตำแหน่งที่สละสิทธิ์ 2 ราย

เรียกบรรจุและแต่งตั่งครูผู้ช่วย แทนตำแหน่งที่สละสิทธิ์ 2 ราย

(คลิกอ่านหนังสือแจ้ง)

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กศจ.สุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

กศจ.สุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

(คลิ๊กอ่าน/ดาวน์โหลด)

รายละเอียด

เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 4)


รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

รูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

รูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

(คลิกดาวน์โหลด)

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการรับคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ บรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการรับคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ บรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562

รายละเอียด