Responsive image

กลุ่มบริหารงานบุคคล


กลุ่มบริหารงานบุคคล

แผนผังและแนวปฏิบัติการเข้าสอบ รอง ผอ.สถานศึกษา ณ ร.ร.วีรวัฒโยธิน


รายละเอียด

เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เรียกแทนผู้สละสิทธิ์ รอบที่ 6

     ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง การประกาศผลการสอบแข่งขันการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 ได้ประกาศผลการคัดเลือกโดยขึ้นบัญชีไว้มีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 24 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก นั้น

     เนื่องจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มีตำแหน่งว่างซึ่งว่างจากการเรียกบรรจุรอบที่ 6 ซึ่งมีผู้สละสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ จำนวน 10 อัตรา โดยให้ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์...สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ด้านล่าง...


รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กศจ.สุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุพิเศษ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่าง

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2563

การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง การกำหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
*สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
https://drive.google.com/file/d/1-q6OcbC74Lb9Kt9AwVa6hMPCGnlfvMAE/view?usp=sharing

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
สำหรับการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
*สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
https://drive.google.com/file/d/11I_tq9QWdweqelB3qTjM3z6YN3hccSPU/view?usp=sharing

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง ยกเลิกประกาศ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
(สอบ ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่)
*สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
https://drive.google.com/file/d/1lXCKM6atxMjX3EKA1ZzQerLk42ZEd-9n/view?usp=sharing

ขั้นตอนการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
(สอบ ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่)
*สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
https://drive.google.com/file/d/15ZQs25TZVD5tSeICKTtTjUIT8QjzxDK2/view?usp=sharing

----สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศทั้งหมดจากด้านล่างได้-----


รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย-โอนเปลี่ยนตำแหน่ง ตามมาตรา 38 ค(2) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1และ เขต 3


รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2563


รายละเอียด

เรียกรายงานตัว เพื่อเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 6

     กศจ.สุรินทร์ เรียกรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รอบที่ 6 จำนวน 182 อัตรา โดยไปรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสัตตบรรณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่..
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0-4451-1013 โทรสาร. 0-4451-1014


สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ด้านล่าง

รายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

โหลดประกาศรับสมัครได้ที่ด้านล่าง.....

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯส่งผลงานเข้าคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา กับ ศธจ.สุรินทร์ ประจำปี 2563

ประเภทรางวัล

1.ครูผู้สอนดีเด่น 2563

2.ครูภาษาไทยดีเด่น 2563

3.คุรุสดุดี 2563

4.คุรุสภา 2563

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ให้แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2560 ที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าฯ


รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กศจ.สุรินทร์ ประกาศเลื่อนสอบคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.


รายละเอียด

กศจ.สุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กศจ.สุรินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


สังกัด สพป. จำนวน 257 ราย
สังกัด สพม. จำนวน 232 ราย


*และอยู่ในระหว่างจัดทำประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกฯ
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา


รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกรอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563


รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 10 – 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยกำหนดสอบข้อเขียนภาค ก วันที่ 4 เมษายน 2563

รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563


รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์สั้น(Short Film)ประจำปี 2563 หัวข้อ "ครูดี..ที่ฉันรัก"


รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแกกรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติ


รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เชิญชวนส่งผลงานเข้ารับกาคัดสรรรางวัลกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2563


รายละเอียด

กลุ่มบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางกรศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


รายละเอียด