Responsive image

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศขายทอดตลาดซากวัสดุจากการรื้อถอน

ประกาศขายทอดตลาดซากวัสดุจากการรื้อถอน

รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องสุขาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องสุขาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัางก่อสร้างห้องสุขา และ ปรับปรุงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัางก่อสร้างห้องสุขา และ ปรับปรุงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่ด้านล่าง
ติดตามข่าวสาร ศธจ.สุรินทร์ เพิ่มเติมได้ที่... 

#website ศธจ.สุรินทร์ : http://www.srnpeo.moe.go.th
#website สป.ศธ. : http://www.ops.moe.go.th/ops2017/
#facebook ศธจ.สุรินทร์ : https://www.facebook.com/surinpeo

รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัางก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัางก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่2

รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

รายละเอียด

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้ปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบผูกพัน) ครั้งที่ 2

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้ปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบผูกพัน) ครั้งที่ 2

รายละเอียด

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

ทดสอบแจ้งประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง1

ทดสอบแจ้งประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง1

รายละเอียด

ทดสอบแจ้งประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง2

ทดสอบแจ้งประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง2

รายละเอียด

ทดสอบแจ้งประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง3

ทดสอบแจ้งประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง3

รายละเอียด

ทดสอบแจ้งประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ทดสอบแจ้งประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายละเอียด

1