Responsive image

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง


แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม63

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม63

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน2563

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม64

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม64

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 64

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 64

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562

รายละเอียด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562

รายละเอียด