Responsive image

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศจัดจัดจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ประกาศจัดจัดจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัางก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัางก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่2

รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

รายละเอียด

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้ปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบผูกพัน) ครั้งที่ 2

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้ปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบผูกพัน) ครั้งที่ 2

รายละเอียด

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

ทดสอบแจ้งประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง1

ทดสอบแจ้งประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง1

รายละเอียด

ทดสอบแจ้งประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง2

ทดสอบแจ้งประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง2

รายละเอียด

ทดสอบแจ้งประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง3

ทดสอบแจ้งประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง3

รายละเอียด

ทดสอบแจ้งประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ทดสอบแจ้งประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายละเอียด

1