Responsive image

ภารกิจของหน่วยงาน


ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ และครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

 

     วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จำนวน 116 อัตรา และครูผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 52 อัตรา

     ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     ในโอกาสนี้ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้พบปะ ให้โอวาท และให้กำลังใจครูบรรจุใหม่

     โดยขอให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นครูที่สมบูรณ์ สามารถพัฒนาเด็กให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ขอให้ครูมีอุดมการณ์สานฝันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีกำลังกายที่เข้มเข็ง กำลังใจที่ดี เป็นแม่แบบของครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นที่รักและมีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการยิ่งขึ้นไป


ภาพกิจกรรมสามารถติดตามได้ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/SiW7Nw

นายชัดเจน  ณรัตน์คณาสิริ : ถ่ายภาพ
นางสาวทิพยฉัตร ฉัตรทอง : ข่าวรายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล โดย นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เป็นกรรมการและเลขานุการในการจัดประชุมพิจารณากิจกรรม ประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินการคัดเลือกฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตามประกาศของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกำหนด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ และคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการคัดเลือกฯ

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ รับการตรวจติดตามนโยบายจากนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ (รอบที่ ๒)

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ได้มาตรวจติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (รอบที่ ๒) โดยในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ที่โรงเรียนบ้านอู่โลก และโรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา อ.พนมดงรัก ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดเล็กยุบรวมโรงเรียน

 ส่วนในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม.เขต ๓๓ ติดตามการพัฒนากำลังคนฯ และข้อสั่งการด้านการลดชั่วโมงเรียน

และในโอกาสนี้ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายสมโพธิ์ มิฆเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นายองอาจ ดีประดวง นายพนัส พรมด้าว นายสุภักดิ์ สุภาลักษณ์ และนายวัชรพงษ์ วันดี ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สุรินทร์ ในนามผู้แทนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมต้อนรับ รับฟังนโยบายการรับการตรวจการในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.สุรินทร์ เขต ๓ และ สพม.เขต ๓๓ ร่วมรับการตรวจราชการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การรับสมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ศธจ.สุรินทร์ วันแรก

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๔ วิชาเอก ๑๑๖ อัตรา โดยกำหนดการรับสมัครในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ที่โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. เป็นวันแรก บรรยากาศเนืองแน่น โดยมีผู้มายื่นใบสมัคร รวมทั้งสิ้น ๑,๘๖๗ ราย บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในโอกาสนี้ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจผู้มาสมัครสอบและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยมีนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการสอบ เปิดเผยว่า ศธจ.สุรินทร์มีนโยบายดำเนินการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักนิติธรรม ความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อบุคคลและหรือกลุ่มบุคคลใดที่อ้างว่าจะช่วยเหลือท่านได้ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ ถ้าหากพบเบาะแส สามารถแจ้งได้ทันทีที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อนี้

๑. ๐๘๑-๘๗๖-๒๙๕๗ นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
๒. ๐๖๑-๔๑๒-๙๓๖๕ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
๓. ๐๖๑-๔๒๑-๔๑๓๑ นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
๔. ๐๙๔-๕๔๒-๔๒๘๘ นางวันเพ็ญ โสกรรณิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ศธจ.สุรินทร์ ในวันที่สอง

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. เป็นวันที่สอง ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

โดยในภาคเช้า เมื่อเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ พร้อมด้วยคณะ ได้ให้เกียรติไปตรวจเยี่ยมสนามรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย และในภาคบ่ายเวลาประมาณ ๑๓.๐๕ น. ได้รับเกียรติจากนายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ ประธาน อกศจ.สุรินทร์ ด้านการบริหารงานบุคคล และ พลตรีศักดิ์ชัย ทองนุ่ม อกศจ.สุรินทร์ ได้ให้เกียรติไปตรวจเยี่ยมสนามรับสมัครสอบแข่งขันเช่นเดียวกัน โดยมี นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายวุฒิไกร สมเป็น รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๑ และนายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผอ.โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ให้การต้อนรับ
ซึ่งในวันนี้ (๑๙ ก.ค.๖๑) มีผู้มายื่นใบสมัครสอบครูผู้ช่วยฯ จำนวน ๑,๑๐๔ ราย รวมกับวันแรก (๑๘ ก.ค.๖๑) จำนวน ๑,๘๐๑ ราย สรุปมีผู้มายื่นใบสมัครทั้งสองวัน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๐๕ ราย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การประชุมคณะทำงาน การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานโครงการสร้างเครือข่ายการนิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เป็นการประสานความร่วมมือบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับจังหวัด โดยมีนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบแนวทางนโยบายการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จ มีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นตัวแทนศึกษานิเทศก์จาก ศธจ.สุรินทร์/สพป.สุรินทร์ เขต ๑, ๒, ๓, สพม. เขต ๓๓ และ กศน.จังหวัดสุรินทร์

กระแส มิฆเนตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ : ข่าว
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การรับสมัครครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ศธจ.สุรินทร์ ในวันที่ ๔ ของการรับสมัครเนืองแน่นกว่าปกติ

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสัตตบรรณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นเลขานุการ กศจ. ได้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๑

ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่ ๔ ของการรับสมัคร จำนวน ๒๔ วิชาเอก รับจำนวน ๑๑๖ อัตรา มีผู้มาสมัครหนาแน่นกว่าปกติ เนื่องจากเป็นวันเสาร์ โดยมีผู้สมัคร จำนวน ๒,๒๒๔ ราย เมื่อเทียบกับในวันแรก ๑,๘๐๑ ราย วันที่สอง ๑,๑๐๔ ราย และวันที่ ๓ ๙๔๓ ราย รวมทั้ง ๔ วัน มีผู้มาสมัครรวมทั้งสิ้น ๖,๐๗๒ ราย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการรับสมัคร ไปจนถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ได้จากประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ที่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  http://www.web.surinpeo.go.th/ หรือที่เฟชบุค ศธจ.สุรินทร์ https://www.facebook.com/surinpeo/

ในโอกาสนี้ ได้มีประกาศเพิ่มเติมในสาขาวิชา ขาดแคลน 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ การเงินและบัญชี ภาษาจีน ดนตรีศึกษา และดนตรีสากล ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในการสมัครสอบ

วันเพ็ญ โสกรรณิตย์ : ที่มา/แหล่งข่าว
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะรายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ เปิดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ ๘

วันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เครือข่ายท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.สุรินทร์จัดอบรมให้กับโรงเรียนที่เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ “สุรินทรวิทยาคม” โรงเรียนวาณิชย์นุกูล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น และโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี

เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู่และความกระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต รู้จัดตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง เตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวาณิชย์นุกูล และคณะครู โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรม

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ ติดตามการเรียนการสอนโรงเรียนวาณิชย์นุกูล

13 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางวิมลมาลย์รินไธสงศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ตรวจเยี่ยมการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนวาณิชย์นุกูลซึ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาจีนภาษาอังกฤษเป็นพิเศษและมีครูต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยมีนางเพ็ญศรีเงางามเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวภัทรพร สุทธิยานุช เป็นที่ปรึกษาโปรแกรม ETC( English Thai Chinese) คอยให้คำแนะนำและพาเยี่ยมชมโรงเรียน

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ลดอุบัติเหตุทางถนน

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์รักษ์วินัย อาคารตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการด้านนวัตกรรมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินโครงการ “สร้างนวัตกรรมในการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนบนพื้นฐานระบบงานสืบสวน อบถ.ตำรวจภูธรภาค ๓” เพื่อสืบสวนการเกิดอุบัติเหตุ วิเคราะห์และสร้างนวัตกรรม ลดการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในพื้นที่รับผิดชอบ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมี พ.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และ ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดทำนวัตกรรมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ได้อนุมัติให้ ศธจ.สุรินทร์ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องสัตบรรณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งที่ ๔๑๑/๒๕๖๑ เพื่อพบปะ สร้างความเข้าใจ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสอบ ตลอดจนหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต ๑, ๒, ๓ และ สพม.เขต ๓๓ อนุเคราะห์ด้านสถานที่และบุคลากรเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบ

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/รายงานช่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ และวางพวงมาลากล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์


ในโอกาสนี้ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้นำคณะข้าราชการไปร่วมในพิธี ได้วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ๑๕ หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล นักเรียน นักศึกษาและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ชมภาพเพิ่มคลิ๊กที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ ประชุมเตรียมรับการติดตามการลงพื้นที่ดำเนินงานตามภารกิจ จาก ศธภ.๑๔

วันนี้ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ กำหนดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.๑๔ ในส่วนของ ศธจ.สุรินทร์ จำนวน ๑๐ แผนงาน

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณฯ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยได้พิจารณาในประเด็นกิจกรรม และแนวทางการจัดกิจกรรมของลูกเสือในแต่ละหน่วยงาน

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานโครงการสภากาแฟประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์


ในโอกาสนี้ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะ ในนามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุม พบปะเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานองค์กรเอกชน ประธานชมรม ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานองค์กรอิสระ ฯลฯ

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มได้ที่นี่ค่ะ


รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรอาชีพต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม

           เมื่อวันที่ 17 กรฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานวิจัยและหลักสูตร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรอาชีพต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม" ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดำเนินการโดยศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวิจัยและหลักสูตร คือ นางวันดี สุขชีพ ,นางสาวเมธาวี ติณานันท์ และนายวัชรพงษ์ วันดี โดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมจาก สพท. ,กศน. ,โรงเรียนสาธิต มรภ. ,อุดมศึกษา และอาชีวศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 30 คน
           
           โดยมีวัตถุประสงค์
                1.เพื่อสร้างและพัฒนาคู่มือการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัด
                2.เพื่อหาประสิทธิภาพหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ
                3.เพื่อทดลองใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
                4.เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
                5.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวโหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/b1xji

นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ : ภาพ/ข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

          วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. ที่ผ่านมา ณ ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วย ซึ่งมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในฐานะผู้ประสานงานและบูรณาการแทนกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการ

          โดยมีหลักการสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดให้เกิดความสมบูรณ์ เป็นแผนแม่บทที่มีความพร้อมในการสนับสนุนและผลักดันให้โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสุรินทร์บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง โดยมุ่งพัฒนาตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ การศึกษาภายในจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบโจทย์การศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

          มีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุม นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน ผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนผู้เชี่ยวชาญระดับสูงหลากหลายสถาบันการศึกษาเป็นวิทยากร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา และองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพกว่า ๑๒๐ คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนสู่การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม


ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/b1b2e

นายชัดเจน  ณรัตน์คณาสิริ : ภาพ/ข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

คณะศธภ.๑๔ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจ ศธจ.สุรินทร์

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ประกอบด้วย ว่าที่ ร.ท.สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวสุดา จุลเสวก นางนงลักษณ์ ยุทธสุทธิพงศ์ นางรัตนา ทูลกลาง และนางสาววันกวี พวงเกาะ นักวิชาการศึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจ ในส่วนของ ศธจ.สุรินทร์ จำนวน ๑๐ เรื่อง โดยมีนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทุกคนให้การต้อนรับ รวมทั้งได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๐ แผนงาน ดังนี้

๑. การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
๒. การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๔. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๖. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑
๗. ติดตามแผน/วิธีการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. ติดตามแผน/วิธีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
๙. ติดตามการจัดสรรสื่อเทคโนโลยี “เด็กที่มีความสามารถพิเศษ” ในพื้นที่ และ
๑๐. ติดตามวิธีการดำเนินงานการติดตามการให้ความดูแลเด็กพิการระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
ต่อจากนั้นคณะจาก ศธภ.๑๔ ได้สรุปแผนการดำเนินงานในภาพรวมเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของ ศธจ.สุรินทร์ เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ นางวิมลมาลย์ รินไธสง กล่าวขอบคุณ และนำเยี่ยมชมสำนักงาน

ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง  นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมต้อนรับศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๒๐ น. ณ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมต้อนรับศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และถอดบทเรียนโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ระดับโซน ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวเปิดงาน

มูลนิธิยุวสถิรคุณ ประกอบด้วย ๓ ศูนย์ได้แก่ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา และศูนย์โรงเรียนคุณธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการการจัดศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงวฝการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิยุวสถิรคุณ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีความรู้และคุณธรรมตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการปลูกฝังอบรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม รวมทั้งกิจกรรมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝัง และบ่มเพาะความซื่อสัตย์สุจริต


ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ภารกิจของหน่วยงาน

กิจกรรม ๕ ส. ศธจ.สุรินทร์

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส. ในวันพืชมงคล
มีการทำความสะอาด ล้างพื้น กวาด ถู กำจัดขยะบริเวณสำนักงานทั้งภายในและภายนอกอาคารให้สะอาด ร่มรื่น แลดูสวยงาม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ อนุเคราะห์บุคลากรและเครื่องมือตัดไม้

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ


รายละเอียด