Responsive image

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน้าแรก / ข้อมูลบุคลากร

# ชื่อ-นามสกุล ประวัติ
1 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประกายวัลย์ สิริสิทธิกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013/044-51101
Email : surinpeo.web@gmail.com
2 ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุพงศ์ สุคะตะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013/044-51101
Email : surinpeo.web@gmail.com

1