Responsive image

Reference


Surin-PEO News

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
หมวดข่าว : ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
08/07/2564
393 ครั้ง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564
หมวดข่าว : ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
08/07/2564
332 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ "
หมวดข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล
01/07/2564
1,771 ครั้ง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564
หมวดข่าว : ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
03/06/2564
403 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563
หมวดข่าว : ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
31/05/2564
373 ครั้ง

ภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด

Responsive image

นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา -หลักสูตรหุ่นยนต์สร้างอาชีพ-

03/05/2564 อ่านต่อ

Responsive image

ร่วมติดตามการลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ (สพป.สุรินทร์ เขต 2)

03/04/2564 อ่านต่อ

Responsive image

ร่วมติดตามการลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์ ,สพป.สุรินทร์ เขต 3)

02/04/2564 อ่านต่อ


ทิศทางการศึกษาวันนี้

Responsive image

ประกาศแต่งตั้งนางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

24/03/2564 อ่านต่อ

Responsive image

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

09/11/2563 อ่านต่อ

Responsive image

ครม.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 4 ราย

08/09/2563 อ่านต่อ

Responsive image

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯแต่งตั้งปลัด ศธ.-เลขาธิการ กพฐ.-เลขาธิการ กอศ.

15/11/2562 อ่านต่อ

Responsive image

แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

07/10/2562 อ่านต่อ
วีดีโอสาระดีดี

สุรินทร์ถิ่นคชสาร สืบทอดความสัมพันธ์ของคนกับช้าง

19/03/2562 ดูวีดีโอ

จังหวัดสุรินทร์ | ชื่นใจไทยแลนด์

17/12/2560 ดูวีดีโอ

นครชัยบุรินทร์

02/11/2561 ดูวีดีโอ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาการศึกษา