Responsive image

Reference
Reference
Reference


แจ้งด่วน/ติดตาม

21/05/2561
ผู้อัพเดท : admin_srnpeo

22/05/2561
ผู้อัพเดท : admin_srnpeo

06/06/2561
ผู้อัพเดท : admin_srnpeo


Surin-PEO News

Responsive image

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561”

14/11/3104 อ่านต่อ

Responsive image

ศธจ.สุรินทร์ สานสัมพันธ์ ฮักแพงดิน ครั้งที่ 1

13/11/3104 อ่านต่อ

Responsive image

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

14/11/3104 อ่านต่อ

Responsive image

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

05/11/2561 อ่านต่อ

Responsive image

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ชุดที่ 9

29/10/2561 อ่านต่อ


ภารกิจของหน่วยงาน

Responsive image

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561”

14/11/3104 อ่านต่อ

Responsive image

ศธจ.สุรินทร์ สานสัมพันธ์ ฮักแพงดิน ครั้งที่ 1

13/11/3104 อ่านต่อ

Responsive image

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

14/11/3104 อ่านต่อ


ทิศทางการศึกษาวันนี้

Responsive image

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการทำงาน

16/10/2560 อ่านต่อ

Responsive image

หลังก่อตั้ง กศจ. ไปแล้ว 77 จังหวัด ขณะนี้ผลงานเป็นอย่างไร ?

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ใหม่ล่าสุด : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร?

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ปฏิรูประบบบริหารการศึกษา ตอนที่2

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่ ตอนที่1

15/09/2560 อ่านต่อ
วีดีโอสาระดีดี

แนะนำจังหวัดสุรินทร์

17/12/2560 ดูวีดีโอ

จังหวัดสุรินทร์ | ชื่นใจไทยแลนด์

17/12/2560 ดูวีดีโอ

นครชัยบุรินทร์

02/11/2561 ดูวีดีโอ


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference