Responsive image

Reference
Reference


แจ้งด่วน/ติดตาม

21/05/2561
ผู้อัพเดท : admin_srnpeo

22/05/2561
ผู้อัพเดท : admin_srnpeo

06/06/2561
ผู้อัพเดท : admin_srnpeo


Surin-PEO News

Responsive image

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10/04/2562 อ่านต่อ

Responsive image

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562

10/04/2562 อ่านต่อ

Responsive image

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัางก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

04/04/2562 อ่านต่อ

Responsive image

คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

04/04/2562 อ่านต่อ

Responsive image

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562

21/03/2562 อ่านต่อ


ภารกิจของหน่วยงาน

Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถ

20/02/2562 อ่านต่อ

Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

20/02/2562 อ่านต่อ

Responsive image

แก้ไขประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

15/02/2562 อ่านต่อ


ทิศทางการศึกษาวันนี้

Responsive image

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการทำงาน

16/10/2560 อ่านต่อ

Responsive image

หลังก่อตั้ง กศจ. ไปแล้ว 77 จังหวัด ขณะนี้ผลงานเป็นอย่างไร ?

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ใหม่ล่าสุด : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร?

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ปฏิรูประบบบริหารการศึกษา ตอนที่2

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่ ตอนที่1

15/09/2560 อ่านต่อ
วีดีโอสาระดีดี

สุรินทร์ถิ่นคชสาร สืบทอดความสัมพันธ์ของคนกับช้าง

19/03/2562 ดูวีดีโอ

จังหวัดสุรินทร์ | ชื่นใจไทยแลนด์

17/12/2560 ดูวีดีโอ

นครชัยบุรินทร์

02/11/2561 ดูวีดีโอ


Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference